Политика на поверителност

Раздел 1. Събиране на информация

 1. 1. Уеб сайтът DropPrize.com (изговаря се: ДропПрайз.ком), който е собственост на "НАГРАДИ 1" ЕООД (ЕИК: 204183686) със седалище: град София, р-н Красна поляна, кв. Западен парк, ул. Суходолска 2 има право да събира, използва и съхранява личните данни на регистрираните потребители в играта, като за целта DropPrize.com е вписан в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни. Освен това, DropPrize.com стриктно спазва Общият регламент за защита на личните данни, известен още като GDPR.
 2. 2. Уеб сайтът DropPrize.com събира, използва и съхранява Вашите потребителски и лични данни. Благодарение на това, DropPrize.com може да Ви предоставя необходимите услуги и продукти. Без това право, DropPrize.com няма да може да изпраща награди на вече спечелили потребители, наричани още победители, и на практика би се обезсмислило неговото съществуване като уеб сайт.

Раздел 2. Конкретизиране на събираната информация

 1. 1. Уеб сайтът DropPrize.com съхранява следните потребителски данни от всеки посетител на уеб сайта: IP адрес, информация за софтуера и хардуера на потребителя, както и информация за това коя страница е била заредена в уеб браузъра.
 2. 2. Уеб сайтът DropPrize.com съхранява следните допълнителни потребителски данни от всеки регистриран потребител в уеб сайта: потребителско име, парола и e-mail адрес.
 3. 3. Уеб сайтът DropPrize.com съхранява следните лични данни от всеки регистриран потребител в уеб сайта: пол, име, презиме и фамилия, рождена дата, мобилен номер, държава, град или село, област, адрес и пощенски код.

Раздел 3. Използване на информация

 1. 1. Уеб сайтът DropPrize.com използва Вашите потребителски и лични данни с няколко цели:
  • да персонализира Вашето потребителско преживяване и да отговори на индивидуалните Ви нужди;
  • да предостави модифицирано рекламно съдържание;
  • да подобри своя уеб сайт;
  • да подобри потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка;
  • да осъществява контакт с Вас, в случай на нужда;
  • да провежда конкурси, промоции и проучвания;
  • да Ви изпраща вече спечелените от Вас награди до Вашия адрес.

Раздел 4. Съхранение на информацията

 1. 1. Уеб сайтът DropPrize.com се задължава да съхранява Вашите потребителски и лични данни при максимални мерки за сигурност, като за целта дори ги криптира.
 2. 2. Уеб сайтът DropPrize.com се задължава да не предоставя или продава Вашите потребителски и лични данни на трети лица.

Раздел 5. Бисквитки

 1. 1. Уеб сайтът DropPrize.com използва бисквитки, които подобряват достъпа до уеб сайта и идентифицират редовните посетители. Освен това, бисквитките подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с предоставяне на лични данни.

Раздел 6. Редактиране или изтриване на информация

 1. 1. Уеб сайтът DropPrize.com се задължава да предостави достъп на всеки регистриран потребител до неговите потребителски и лични данни. Всеки регистриран потребител има възможност да:
  • реши дала да предостави своите лични данни или не;
  • в случай, че ги е предоставил, да може да ги редактира по всяко време;
  • в случай, че ги е предоставил, да може да ги изтрие по всяко време.

Раздел 7. Съгласие

 1. 1. Чрез използването на DropPrize.com, потребителя изрично се съгласява с нашата Политика на поверителност, описана в тази страница: https://dropprize.com/privacy_policy.
 2. 2. В случай на несъгласие, потребителя може по всяко време да преустанови използването на DropPrize.com като игра.